اخبار


میزان کالری غذاها

تركيبات مواد غذايي در 100 گرم :

لبنیـــات

شماره

مــاده غــذائی

انـــرژی

پــروتئین

کربوهیدرات

چـــربی

1

آب پنیر

25

1

1/5

2/0

2

بستنی با نان بستنی

185

5/3

2/25

5/8

3

بستنی، لبنی، وانیلی

194

6/3

4/24

79/9

4

پنیر سفید، متوسط

376

4/23

1/0

3/31

5

پنیر فتا

250

6/15

5/1

2/20

6

خامه، استریل شده، معمولی

196

6/2

4

19

7

شیر 2% چربی، پاستوریزه

46

3/3

5

6/1

8

شیر بدون چربی، پاستوریزه

33

3/3

5

1/0

9

شیر کامل، پاستوریزه

66

2/3

8/4

9/3

10

ماست از شیر کامل، ساده

79

7/5

8/7

3

11

ماست کم چربی، ساده

56

1/5

5/7

8/0

سبــــزی‌ها                                                  

12

اسفناج، پخته در آب بی نمک

19

2/2

8/0

8/0

13

اسفناج، خام

25

8/2

6/1

8/0

14

آویشن، خشک، ساییده

276

1/9

3/45

4/7

15

بادمجان، خام

15

9/0

2/2

4/0

16

بادمجان، سرخ شده در روغن ذرت

302

2/1

8/2

9/31

17

بارهنگ، پخته در آب بی نمک

112

8/0

5/28

2/0

18

باقلا، پخته در آب بی نمک

48

1/5

6/5

8/0

19

باقلا، خام

59

7/5

2/7

1

20

بامیه، پخته در آب بی نمک

28

5/2

7/2

9/0

21

بامیه، خام

31

8/2

3

1

22

برگ تربچه، خام

33

5/3

5/3

5/0

23

برگ تمبر هندی، تازه

115

8/5

2/18

1/2

24

برگ شنبلیله، خام

35

6/4

8/4

2/0

25

برگ گشنیز، خام

35

6/4

8/4

2/0

26

برگ گشنیز، تازه

20

4/2

8/1

6/0

شماره

مــاده غــذائی

انـــرژی

پــروتئین

کربوهیدرات

چـــربی

27

برگ مو، کنسرو شده در آب نمک

15

6/3

2/0

0

28

بروکلی سبز، خام

33

39/4

8/1

9/0

29

پیاز، خام

36

2/1

91/7

2/0

30

پیاز، سرخ شده در روغن ذرت

164

3/2

1/14

2/11

31

پیازچه، سر و دم، خام

23

2

3

5/0

32

تربچه قرمز، خام

12

7/0

9/1

2/0

33

ترخون، تازه

49

4/3

3/6

1/1

34

جعفری، تازه

34

3

7/2

3/1

35

جوانه یونجه، خام

24

4

4/0

7/0

36

چغندر، پخته در آب نمک

46

3/2

5/9

1/0

37

چغندر، خام

36

7/1

6/7

1/0

38

چیپس سیب زمینی

529

7/5

3/53

1/34

39

ذرت بو داده، ساده

593

2/6

7/48

8/42

40

ذرت شیرین، دانه، پخته در آب

111

2/4

6/19

3/2

41

ذرت شیرین، دانه، خام

93

4/3

17

8/1

42

ریحان، تازه

40

1/3

1/5

8/0

43

ریواس، خام

7

9/0

8/0

1/0

44

زردک، خام

64

8/1

5/12

1/1

45

سیب زمینی تازه، پخته در آب بی نمک

75

5/1

8/17

3/0

46

سیب زمینی سرخ شده

280

3/3

34

5/15

47

سیب زمینی شیرین، بخارپز

84

1/1

4/20

3/0

48

سیر، خام

98

91/7

3/16

6/0

49

شلغم، پخته در آب بی نمک

12

6/0

2

2/0

50

شوید، تازه

25

7/3

9/0

8/0

51

قارچ، خام

13

8/1

4/0

5/0

52

قارچ، کنسرو شده، گرم شده، بدون آب

12

1/2

0

4/0

53

کاسنی، خام

11

5/0

8/2

6/0

54

کاهو، متوسط، خام

14

8/0

7/1

5/0

55

کدو تنبل، خام

13

7/0

2/2

2/0

شماره

مــاده غــذائی

انـــرژی

پــروتئین

کربوهیدرات

چـــربی

56

کدو، پخته در آب بی نمک

19

2

2

4/0

57

کدو، خام

18

8/1

8/1

4/0

58

کرفس، خام

7

5/0

9/0

2/0

59

کلم پیچ Cabbage ، خام

27

1/2

9/3

5/0

60

کلم سفید، خام

27

4/1

5

2/0

61

کلم قرمز، خام

21

1/1

7/3

3/0

62

کنگر فرنگی، کامل، خام

18

8/2

7/2

2/0

63

گل کلم، پخته در آب نمک

28

9/2

1/2

9/0

64

گل کلم، خام

34

6/3

3

9/0

65

گوجه فرنگی، خام

17

7/0

1/3

3/0

66

آب گوجه فرنگی

14

8/0

3

0

67

لوبیا سبز، پخته در آب بی نمک

22

8/1

9/2

5/0

68

لوبیا سبز، خام

24

9/1

2/3

5/0

69

مارچوبه، خام

25

9/2

2

6/0

70

نخود فرنگی شیرین، خام

34

4/3

5

2/0

71

نخود فرنگی، پخته در آب بی نمک

79

7/6

10

6/1

72

نخود فرنگی، خام

83

9/6

3/11

5/1

73

نعناع تازه

43

8/3

3/5

7/0

74

هویج، تازه پخته در آب بی نمک

22

6/0

39/4

4/0

75

هویج، تازه، خام

30

7/0

6

5/0

میــــوه ها

76

انار

51

3/1

8/11

2/0

77

انبه، رسیده، خام

57

7/0

1/14

2/0

78

انجیر، خام

43

3/1

5/9

3/0

79

انگور، وزن شده با تخم

57

4/0

6/14

1/0

80

آلو برقانی

160

8/2

4/38

5/0

81

آلو زرد، خام، وزن شده با هسته

24

5/0

7/5

1/0

82

آلو قرمز،متوسط،خام، وزن شده با هسته

34

5/0

29/8

1/0

83

آناناس، خام

41

4/0

1/10

2/0

84

آوودکادو، متوسط،وزن شده با پوست و هسته

134

3/1

3/1

8/13

شماره

مــاده غــذائی

انـــرژی

پــروتئین

کربوهیدرات

چـــربی

85

بــه

26

3/0

3/6

1/0

86

پرتقال

37

1/1

5/8

1/0

87

تمبر هندی

238

3/2

5/56

3/0

88

تمشک، خام

25