اخبار


جبران دریافت انرژی اضافه

 

 

چنانچه در رعايت رژيم غذايي خود موفق نبوديد با ورزشهاي زير دريافت اضافه انرژي را جبران كنيد :

 

رديف

 

شرح

 

راه رفتن      

شنا            

 

دويدن 

دوچرخه

سواري

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

نوشابه گازدار(1ليوان)

شيريني(1 عدد خشك )

گوشت (2تكه بزرگ)

جوجه سوخاري (سينه1عدد)

بستني ليواني(1 عدد)

شير (1ليوان)

پيتزا (1تكه)

سيب زميني برشته(50گرم)

سيب (1عدد متوسط)

پرتغال(1عدد متوسط )

20 دقيقه

22"

30"

35"

40"

15"

35"

25"

15"

13"
 

 

9 دقيقه

10 "

15"

17"

18"

5"

17"

10"

8"

6"

 

 

5دقيقه

6"

9"

12"

14"

4"

12"

6"

5"

4"

13 دقيقه

14"

20"

25"

25"

10"

25"

15"

10"

8"