اخبار


بگیم و بخندیم تا پیر نشویم


هر وقت بابا يا مامانم ميان بالاي سر من فقط يه چيز ميبينن
.
.
.
.
.
.
من با جديت تمام تو دسكتاپ هستم و دارم REFRESH مي كنم


این قـدری که من منتظر رسیدن گوجه سبزم منتظر رسیدن نیمه ی گمشدم نیستم
تصویر درون برنامه‌ای 6

از سری امر به معروف و نهی از منکرِ ایرانیا:

گ...ه بخور (امر به معروف) :|
گ...ه نخور (نهی از منکر) :|و خداوند زیر تختو آفرید که اتاقمون در عرض 10 دقیقه مرتب شه!!

تصویر درون برنامه‌ای 2

.
ﮔﻼﺏ ﺑﻪ ﺭﻭﺗﻮﻥ ﯾﻪ ﺿﺮﺏ
ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ :
.
.
.
.
.
.
.ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ج...ش ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺸﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ر...د توش

برای قبولی من تو دانشگاه :
بابام گوسفند  نذر کرد
مامانم یه سفره حضرت ابوالفضل نذر کرد
خواهرم سه تا النگو نذر کرد
مامان بزرگم یک میلیون تومن نذر کرد
و…..
هیچی دیگه دیدم  اگه دانشگاه قبول بشم کل خانواده ورشکست میشیم  و ضربه شدید اقتصادی میخوریم نرفتم کنکور بدم


پدربزرگم هر روز میشینه از اول تا آخر اخبار صداسیما رو میبینه.
 هر خبری که تموم میشه میگه:

 "گـُ...ه خوردین"

تفریح هر روزشه


ﺭﻓﯿﻘﻢ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ:
ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻧﺒﺎﺕ ﭼﻨﺪﻩ ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﺎ ﺍﺑﺎﺍﻟﻔﻀﻞ, ﯾﻪ ﮐﺎﺭﻩ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺒﺎﺕ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﭼﯿﮑﺎﺭ ؟ ﻧﻪ
ﮔﻔﺖ : ﻧﻘﻞ ﭼﯽ ؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﻭ ﻧﺒﺎﺕ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ؟ ﻧﻪ ﺧﻮﺏ
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻪ
ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺮﯼ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯿﮕﻦ
ﺧﺮ ﭼﻪ ﺩﺍﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻘﻞ ﻭ ﻧﺒﺎﺕ
اینم از رفقای ما :|
تصویر درون برنامه‌ای 5
با این گرونی گوشت فک کنم تا چند وقت دیگه جلو پای عروس و دوماد کنسرو ماهی باز کنن :))))))یــه بـار هـم مـاشـیـن و بـرداشـتـیـم و بــا بـچـه هـا رفـتـیـم بـیـرون....حـالا صـدای ضـبـط تـا آخـر زیـاد هـمـه هـم داشـتـیـم مـی رقـصـیـدیـم تـو مـاشـیـن، خـلاصـه یـهـو یــه افـسـرِ جـلـومـون رو گـرفـت گـفـت بـزن بـغـل...
مـنـم به بـچـه هـا گـفـتـم ادای ایـن بـچـه بـاحـالا و بـا مـعـرفـتـها رو در بـیـاریـن بـیـخیال شـه جـریـمـه نـکـنـه
خـلاصـه پـلـیـسـه گـفـت ایـن چـه وضـع رانـنـدگـیـه؟ مـاشـیـن بـایـد بـخـوابـه پـارکیـنـگ!!!
یــهـو مـنـم کـف و تـف قـاطـی کـردم گـفـتـم مـیـدونـی مـن کـیـم؟؟؟ اصـلا حـواسـت هـسـت بـا کـی داری حـرف مـی زنـی؟ بـگـم کـیـم ؟؟؟ بــــــگـــــــم؟؟؟
رفیـقام هـم اومـدن جـلـو دهـنـمـو گـرفـتـن گـفـتـن بـیـخـیـال نـگـو بـهـش گـنـاه داره اخــراج مـیـشه....
افـسـره هـم رنـگشـو بــاخـت و آب دهـن قـورت داد گـفـت: نـه نـمـیـدونـم، بـبـخـشـیـد شـمـا کـی هــسـتـیـن؟؟؟
مـنـم بـا یـه صـدای خـسـتـه بـش گـفـتـم: مــن یــه پــرنــدم، آرزو دارم تـــو بــاغــم بــاشــی...
مــن یــه خــونــه ی سـرد و تــاریــکــم......(بـچـه هـا هـم دس مـیـزدن)
هـیـچـی دیـگه هـمـگـی دور هــم بـا افـسـره کـلـی خـنـدیـدیـم و گـفـت بـاهـاتـون کـلـی حـال کـردم بـچـه هـای بـاحـالـی هـسـتـیـن آخـر سـر هـم 50 تـومـن جـریـمـه شـدیـم و مـاشـیـن هـم رفـت پـارکـیـنـگ و بــانـدهـاش هـم بـاز کـرد و خــودمـون هـم بـردن تست اعـتـیـاد دادیـم و هــمـه چــی بـه خـیـر و خـوشـی تـمـوم شـد!!!! 


 رفیقم  میره انجمن اهدای عضو

جو گیر میشه و همه رو تیک میزنه

بعد از مرگش

به خانواده اش یه شلوار کردی گشاد و یه مشت سبیل تحویل میدن !پليس خنگول آباد از همشهریان خواهش كرد...

از تعريف كردن مشكلات و گرانى، جلوى دوربين هاى بزرگراهها جدأ خوددارى كنند :)))))

یکی از دغدغه های فکریم اینه که وقتی تو حموم آب گرمو وا میکنم کجای حموم پناه یگیرم که آب سرد اولش نپاشه روم !خدایا هر دری رو خواستی ببندی، به در یخچال کاری نداشته باش خواهشا.... ممنون :|
خدا یه زمانی ابراهیم بت شکن رو فرستاد رو زمین...
خدایا الان دیگه وقتشه یه پیامبر فیلتر شکن بفرستی ایرانداشتم پروژه دانشگاه رو درست میکردم بابام اومد تو اتاقم میگه:این چیه؟
میگم:یه قطعه الکتریکی.
میگه: کارش چیه؟ میگم:توضیحش سخته.
زارت گذاشت زیر گوشم و گفت: فکر کردی اون موقع که 3 سالت بود و می پرسیدی بابا من چطور درست شدم توضیحش آسون بود ؟ :||


 

همیشه رو به نور بایست اگر می خواهی تصویر زندگی ات سیاه نیافتد.